Psykolog Vejle


Psykolog Vejle er tilknyttet sygesikringen, hvorfor du med en lægehenvisning kan få tilskud til psykologsamtaler hos os. En henvisning fra egen læge gælder også hvis du kommer fra en anden kommune end Vejle. Har du en henvisning fra din læge i eks. Fredericia, Middelfart eller Kolding kan den sagtens anvendes hos os.  

Psykolog Vejle - Hvem kan få tilskud til psykolog?

Du kan få en henvisning til psykolog hos din praktiserende læge hvis særlig forhold gør sig gældende. Ifølge overenskomsten mellem Sygesikringen og Dansk Psykolog Forening kan følgende personer/hændelser give mulighed for tilskud til psykologbehandling:Tilskud til psykologhjælp kræver:Ift. voldsepisoder, ulykker mm. er det reaktionen hos den enkelte (ofret) som er afgørende - ikke hændelsens objektive omfang. Det betyder i praksis, at hjælpere eller tilskuere også er omfattet, hvis de i forbindelse med hændelsen har været i fare.

Pårørende
Pårørende er defineret som nærmeste (nært tilknyttede) familie - dvs. forældre, børn, samlever, ægtefælle, stedforældre, halvsøskende og stedbørn.

Abort/dødsfødsel
Dødsfald indbefatter også fødsel af dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge samt ufrivillig abort.


Hvor mange konsultationer dækker en henvisning?
En henvisning fra din læge giver dig ret til op til 12 samtaler. Er du blevet henvist med en let til moderat depression, kan du i samråd med din læge blive genhenvist til yderligere 12 samtaler (altså 2 x 12 samtaler)


Kan jeg genhenvises?
Man kan i visse tilfælde genhenvises. Drejer det sig om et nyt udbrud af sygdommen, skal man have været rask i mellem 1. og 2. henvisning. Det kan eks. være udbrud af kræft i et nyt organ.