Hvem er jeg? – kort om min faglige baggrund

 

I 2000 blev jeg færdiguddannet fra Aarhus universitet som psykolog (cand.psych.), og i 2003 blev jeg autoriseret psykolog. Jeg har i de sidste tolv år arbejdet med en bred vifte af psykologiske problemstillinger, der har givet mig erfaring med behandling og forskellige terapiformer. Jeg har både praktiseret individuel terapi, gruppeterapi og undervisning; jeg har arbejdet med voldsofre, depression, angst, stress, kriser, bipolar sindslidelse (maniodepressiv sindslidelse), skizofreni, asperger syndrom og tvangshandlinger- og tanker (OCD).

 

Foruden min brede praktiske erfaring har jeg videreuddannet mig for at dygtiggøre mig som psykolog. Jeg har taget en toårig uddannelse i kognitiv behandling og derefter en etårig diplomuddannelse i klinisk hypnose. Desuden har jeg deltaget i en lang række kurser for hele tiden at blive bedre til at arbejde med mennesker, der har psykologiske vanskeligheder.
Herunder følger en opremsning af tidligere arbejdspladser og de færdigheder jeg har tilegnet mig der:

 

Efter endt uddannelse ved Århus Universitet som kandidat i psykologi blev jeg ansat ved Neuroseklinikken i Ørsted som gruppeterapeut. Her hjalp jeg først og fremmest voldsofre, overvejende kvinder, der havde været udsat for traumatiske hændelser.

 

Fra 2002 til 2005 var jeg ansat ved Lokalpsykiatri Vest i Aarhus. Her arbejdede jeg med individuelle samtaler, gruppeterapi samt supervision og undervisning af tværfagligt personale (sygeplejersker, ergoterapeuter, fysioterapeuter og sosu-assistenter). Desuden arbejdede jeg med behandling af mennesker med depression, angst, bipolar sindslidelse (maniodepressive), skizofreni og asperger syndrom.

 

I 2007 blev jeg ansat i et etårigt vikariat ved Regionshospitalet i Horsens. Mine primære arbejdsopgaver var supervision af tværfagligt personale, undervisning af patienter på en af de lukkede afdelinger, individuelle samtaler med patienter med angst og depression samt gruppeterapi med mennesker med OCD.

 

Ved vikariatets afslutning blev jeg i 2008 ansat i en fuldtidsstilling ved klinik for Angst- og tvangslidelser i Silkeborg. Her varetog jeg forsamtaler og diagnostisk udredning af henviste patientet. samt behandlingsplanlægning, individuel terapi, gruppeterapi, undervisning og supervision.

 

I 2010 åbnede jeg min egen praksis i Middelfart, med en sideløbende deltidspraksis i Aarhus. Det var på dette tidspunkt jeg blev tilknyttet den offentlige sygesikring. I 2012 flyttede jeg min psykologpraksis til Vejle.

 

Jeg er naturligvis medlem af Dansk Psykolog Forening. Som psykolog er jeg omfattet af fælles etiske regler for psykologer. Jeg har derfor tavshedspligt, som omfatter både indholdet og eksistensen af samarbejdet med mine klienter.